AQIDAH FILSAFAT

AQIDAH FILSAFAT

Date : 0, 18 Desember 2018

Availability
08.00 sd 17.00

Aqidah Filsafat (Ushuludin), bertujuan melahirkan tenaga pemikir muslim yang mampu membentengi Aqidah Islam dalam upaya mewujudkan insan akademik yang berkualitas

Moto/Tujuan Program studi Aqidah Filsafat

  1. Menghasilkan pemikir islam yang berkualitas dalam ilmu Aqidah dan Filsafat Islam, beriman, dan bertakwa serta berakhlakul karimah.
  2. Melaksanakan penelitian untuk memperdalam pemahaman terhadap Aqidah dan Filsafat Islam dalam ajaran Islam.
  3. Melaksanakan pengabdian untuk menyebarkan nilai-nilai kebenaran Islam di bidang aqidah kepada masyarakat.
  4. Melakukan peningkatan dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  5. Mengembangkan jejaring kerja sama dan kemitraan dengan dalam rangka mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.