STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

JAJARAN KETUA IAI : Prof. Dr.H.M.Rafii Yunus Martan
PEMBANTU KETUA I : Dr. H. Muh. Yunus Pasanreseng Andi, M.Ag
PEMBANTU KETUA II : Drs. H. Muh. Syuaib Nawang
PEMBANTU KETUA III : Drs. K.H. Muh. Rafy Rasyid, M.Hi

 

LEMBAGA – LEMBAGA

Pengabdian Kepada Masyarakat
KETUA : Drs. H.Andi Syahrulyali Razaq, M.Ag
Sekretaris   : Drs. Baharuddin Jabi, M.Ag

 

Pengendalian Mutu
KETUA : Drs. H. Abd. Rahman Tjatjo, M.Pd.I
Sekretaris   : Andi Najamuddin Hamzah, S.Ag, M.Ag.

 

BAHASA
KETUA : Drs. H. M. Yusuf Razaq, M.Pd
Sekretaris   : Hamzah Aliyas, SS, M.Pd

 

Aqidah dan Filsafat
KETUA : Nurdin S.Fil.I,M.Fil.I
Sekretaris   : Drs. H.M. Nasir, M.Ag

 

Pendidikan Agama Islam
KETUA : Dr. H. Baharuddin Ballutaris, S.H, M.Ag
Sekretaris   : Dr. H. Muh. Harta, M.Ag

 

Ahwalus Syahsiyah
KETUA : Drs. H. M. Arsyad Meru, M.Ag
Sekretaris   : Dra. St. Rabiah Lamming, M.Sos.I

 

Hukum Ekonomi Syariah
KETUA : Syahidah Rahmah SE.Sy,MEI
Sekretaris   : Drs. H. Muh. Jafar Aras, M.Si